CzechEnglish
Můj věk 14 r 0 m 25 d 11 h 32 m 38 s
Hokej hraji 7 r 5 m 11 d 11 h 2 m 38 s
NHL (my dream)HC RYTÍŘI KLADNOHC METEOR TŘEMOŠNÁHC ZBRASLAVHC SPARTAHC KOBRA
BOXALL-STAR.cz

Jak určit Biologický věk dítěte

11.04.2018

Pro hodnocení výkonnosti je třeba nejdříve posoudit zda jedinec odpovídá vývojově kalendářnímu věku, neboť naprostá většina standardů je tvořena na základě kalendářního věku. Jestliže se věk biologický výrazně liší od věku kalendářního je nutné k příslušným jedincům přistupovat individuálně a posuzovat jejich výkonnost dle upravených norem. Rozdíly oproti kalendářnímu věku mohou činit až ± 3 roky.

Jak určit Biologický věk dítěte (návod)

Stáhněte si program od STÚ - RůstCZ

Do programu zadejte hodnoty rodičů, sourozenců a sledovaného dítěte.

Škola vs. hokej

Ve školském systému zakotvení 9. tříd a možnosti odkladů jasně počítá s biologickým věkem, neboť i ten má vliv na rozvoj myšlení a schopnosti se učit. Odklad lze učinit na o 1 rok, na základě vyšetření o 2 a více!  

Český svaz ledního hokeje metodicky protěžuje biologicky akcelerované hráče, kterým umožňuje hrát ve starších ročnících na úkor biologicky mladších hráčů, děti selektuje od 10 let programem VTM.

Omlazení hráče je procesně u ČSLH vysoce složitá záležitost, kdy hráč takto omlazený by ve sportu byl vystaven spíše posměškům, díky malé osvětě o biologickém věku ke straně rodičů a postavení páteřního sportu na ročníkovém pojetí se zvýhodněním biologicky starších dětí s důrazem na výkonnost do 16 let.

Metodika ČSLH nepřináší dostatek špičkových sportovců od U19 do seniorského hokeje. Prostě významná většina protěžovaných biologicky akcelerovaných hráčů později na světovou špičku nestačí. 

Příklad: 

Moje růstová křivka ukazuje, že jsem začal růst okolo 14 roku. I tak málo údajů postačuje k prokázání růstové křivky. Z fotografií u mě bylo patrné, že jsem začal mít pubertu v 1. ročníku střední školy, což je dnes 9. třída.

Křivka mého staršího syna ukazuje, že začal růst okolo 13 roku věku a to ze základní výšky 152 cm k cílové výšce 182 cm. Poznámka: tady si lze všimnout, že ve věku Adama měl asi 13 cm méně, ale kopíruje +/- 1 rok stejnou růstovou křivku jako já (otec).

Jeho cílová výška je zkrácená o výšku matky, která je vysoká 160cm  

Adam dnes dosáhl věku 13 let a při výšce 164 cm roste zatím rovnoměrně bez klasických znaků puberty.  Adam má matku vysokou 175 cm, tudíž je výrazně vyšší než jeho bratr s matkou 160 cm. Při kopírování shodné vývojové křivky je zřejmé, že v budoucnu dosáhne výšky více jak 194 cm.

Dnes ovšem nepatří k vyšším dětem a to díky pozdějšímu nástupu puberty lze očekávat propad jeho výkonnosti oproti konkurenci. Absence testosteronového bonusu vůči špičce je markantní!

K potvrzení růstového grafu lze použít z medicínského pohledu stádium puberty, kdy k růstovému a silovému spurtu dochází při dospívání pohlavních orgánů. 

Růstový spurt dosahuje rozdílu v nárůstu výšky od 15 - 35 cm, čím vyšší dítě má být, tím zpravidla vyroste v růstovém spurtu více. Je to také z části dědičné!

Začátek puberty se nese ve znamení exploze! Nárůst o množství testosteronu o 800 % není možné ignorovat, natož přehlédnout. Testosteron mění u chlapce zásadně jejich povahu, sílu, výbušnost i myšlení. 

Více na portálu např. maminka.cz

I doma si tak můžete lehce odhadnout biologický věk dítěte, který je zásadní pro výkonnost v daném období. 

Tyto poznatky ve světě mění sportovní metodiku a ve sportu odsouvají selekci sportovců na samou maximálně únosnou hranici 15 let. 

Pokud se někomu zdá, že vidí v 12 letech sebevětší talent, za několik let může upadnout do výkonnostního průměru a naopak s nemastného dítěte se může stát dravec. 

Každý rodič by tak měl na své dítě koukat z pohledu biologického věku a nesrovnávat je s ročníkově starým dítětem. Neboť v ročníku 2005 může být i dítě ročníku 2007 starší než to Vaše.  Ročníkově stejně staré může být klidně o 4 roky fyziologicky starší. Když by Vaše dítě šlo hrát o 4 roky níže, připadalo by Vám to divné, ale v období okolo 12 let to je v jednom ročníku běžné! 

Těžko lze děti v tomto věku porovnávat a řadit na talentované a na ty sportovně neperspektivní.

Proč určujeme biologický věk (kliknutím otevřete článek k tématu)?