CzechEnglish
Můj věk 14 r 1 m 27 d 4 h 16 m 23 s
Hokej hraji 7 r 6 m 13 d 3 h 46 m 23 s
NHL (my dream)HC RYTÍŘI KLADNOHC METEOR TŘEMOŠNÁHC ZBRASLAVHC SPARTAHC KOBRA
BOXALL-STAR.cz

Odhad biologického věku u Adama v téměř 14 letech

04.03.2019

Průběžným hodnocením můžeme napsat, že i přes velké represe v Českém hokeji vůči Adamovi se nám daří v rámci možnosti zajistit efektivní přípravu. 

Box jde ideálně na 100%, je to individuální sport bez jakýchkoliv omezení, hokej je díky komplikací ze strany hokejového prostředí nákladnější než by měl být.

Růstová křivka Adama:   

Jako každý rok si děláme u Adama odhad biologického věku, abychom věděli jak na tom Adam skutečně výkonnostně je.

Pokud vezmeme v úvahu, že má přibližnou biologickou ztrátu 2 let na středně dospívající sportovce ročníku 2005, Adama považujeme za vysoce perspektivního sportovce.

Fyzicky a s tím i souvisí mentální vyzrálost jej lze přirovnat k ročníku 2007 na středním percentilu. To znamená, že akcelerovaný hráč roníku 2007 bude fyzicky starší než Adam.

Samozřejmě díky tomuto očekávanému zpoždění, který jsem predikoval z důvodu dědičnosti, se Adam neobejde bez speciální podpůrné přípravy, stravy a ochrany před zastaralou sportovní metodikou, která je dnes z dob socializmu stále centrálně indikována a sportovce jako je Adam by dle mého názoru zničila.  

Pokud vezmu v úvahu křivku růstového spurtu, kdy ve 14 letech většina sportovců dosahuje maximálního růstu, Adama čeká poslední složitější rok, v kterém ale postupně během následujících 3 letech začne umazávat biologický handicap. 

Doporučení pro rodiče biologicky opožděných dětí:

Nejdůležitější je klást důraz na stravu

1) Budoucí vysoké děti s biologickým zpožděním mají od 11 let extrémní koordinační problémy, neboť při své výšce nemají dostatek testosteronu pro přirozenou tvorbu svalové tkáně a výrazně se omezí jejich výbušnost, síla a koordinace a s tím souvisí vyšší únava. Dítě má na svou výšku malou produkci testosteronu a s tím souvysí mnoho omezení. 

2) Pro všechny opožděné děti platí problém váhy, neboť při osobních soubojích platí jasné pravidlo fyziky akce a reakce. Pokud dítě nemá dostatečnou váhu, těžko bude souboje vyhrát a tím ztráci v jedné dovednosti konkurenčně schopnost. Proto je třeba klást důraz na: 

a) Koordinační a silová cvičení - je třeba klást vysoký důraz na rychlost a obratnost

b) Silová cvičení - odborným posilováním dítěti pomáhat získat sílu, kterou potřebuje k udržení dynamiky

Z mého pohledu se dítě s opožděným biologickým věkem neobejde bez sportovní odborné pomoci, neboť po celou dobu svého vývoje je zatížené různými handicapy. Je důležité, aby takové dítě cítilo podporu v rodině, aby neztratilo motivaci v tom, co ho baví.

Pomůcky pro určení biologického věku: 

Rada co dělat: 

Z osobní zkušenosti je nutné se vnitřeně připravit, že nenajdete s odlišnou přípravou pochopeni v Českém hokejovém prostředí, které je primárně postavené na momentálním výsledku a děti selektuje již od 10 let, což je období, kdy do puberty přicházejí děti vývojově akcelerovaní a jsou ve 13-14 letech fyzicky dospělí.

Upozorňuji, že výška nění ukazatel vyspělosti! 

Proti těmto dětem Váš potomek může mít v období 14 let ztrátu 4 a více let, která se do 18-19 let zcela vymaže a Vaše dítě bude poprvé stát na stejné startovní čáře, pokud jej náležitě podpoříte.

Pokud dítě dokáže vydržet, bude o to silnější, neboť takové dítě musí překonávat neuvěřitelné překážky, které dřívě dospívající mládež nezná a malokterý dospělý  tyto rozdílné světy dokáže pochopit.