CzechEnglish
Můj věk 14 r 2 m 24 d 1 h 57 m 53 s
Hokej hraji 7 r 7 m 10 d 1 h 27 m 53 s
NHL (my dream)HC RYTÍŘI KLADNOHC METEOR TŘEMOŠNÁHC ZBRASLAVHC SPARTAHC KOBRA
BOXALL-STAR.cz

Rok 2019 bude cesta k lepším výsledkům

19.12.2018

Práce s růstovým grafem a určeným biologickým věkem je pro mě z ohledem na osobní zkušenosti z vrcholového sportu důležitou pomůckou.

Jak je to u Adama s  Biověkem:

Adam čeká teprve celý proces dospívání, neboť jeho výškový růst doposud významě nezrychluje (teď se zdá, že zaznamená první mírné zrychlení ve výšce) je tedy v percentielním růstovému grafu na samé hranici započatí růstového výšvihu - spurtu. 

Dosahuje podobného progresu jako u asi 11 letých. 

Např: Já (otec) jsem začal dospívat po 14 roku a je tedy velmi prevděpodobný, že geneticky bude Adam dospívat podobně a zatím tomu odpovídají všechny grafy.

V 14 letech jsem měl 163 cm dnes mám 193cm. 

Problém:

Pozdní dráha dospívání samozřejmě sebou nese velké komplikace v kolektivním sportu, neboť sportovec postrádá k danému věku a svému tělu adekvátní fyzickou (nejde o výšku), ale i o mentální vybavenost a je v prostředí pro něj nekonformním (brzká selekce, atd.)

Adam podle ukazatelů a vyšetření na endokrinologii po 14 roce svého věku začne teprve postupně umazávat ztrátu způsobenou pozdním dospíváním.

Z biologického hlediska se začne růstově i silově postupně fyzicky dotahovat na hráče dospívající podle středního růstového percentilu až k těm s předčasnou pubertou.

U Adama dost řešíme např. otázku, jestli spíše nebude k jeho budoucím dispozicím vhodnější box a jestli by se neměl spíše do budoucna primárně zaměřovat na bojové sporty, neboť reálně hrozí, že jeho budoucí výška bude nad 2m a pak bude pro něj vhodnější globálnější sport jako je např. BOX, kde jsou sportovci v jeho buoudci kategorii TOP boxeři vysocí okolo 2 metrů a vysoká výška přinzachování rychlosti je zde extrémní výhodou.

Obrázek: věk je jen orientační, porovnávat hráče dle roku narození je do 17 let neptaktické a nic neříkající. 

Všímám si, že v 13 letech již první jedinci dosahují parametrů na hranici fyzické dospělosti (jde to vidět v mnoha klubech), většina sportovců se přibližuje ke svému růstovému maximu ve 14 letech (viz graf), Adama čeká teprve zrychlení růstu a s tím spojené fyzické přednosti, kterýma disponuje již většina ročníkových dětí (výší výkon plyc, vyšší síla na stejný oběma svalstva, rozvinuté abstraktní myšlení).

Níže přiloženým graf se tak může pro mnohé rodiče stát zajímavou pomůckou v porovnání s daty v růstovému graf, kde je zobrazeno v jakém roku většina dětí začíná růst (dospívat). Pokud dítě roste dříve, je biologicky akcelerované, pokud zaostává v růstovému progresu je zas naopak opožděné. 

 

Jednoduše řečeno, bez testosteronu se nelze posouvat dál a musíte počkat na pubertu: