CzechEnglish
Můj věk 14 r 0 m 25 d 11 h 26 m 16 s
Hokej hraji 7 r 5 m 11 d 10 h 56 m 16 s
NHL (my dream)HC RYTÍŘI KLADNOHC METEOR TŘEMOŠNÁHC ZBRASLAVHC SPARTAHC KOBRA
BOXALL-STAR.cz

Zkušenosti s Českým hokejem | otrocké tabulky, šikana, protekce, korupce, likvidace, nerovné podmínky

12.04.2019

Česko patrně nestojí o fair-play hokej, ve kterém budou děti registrovány u svazu bez odstupného (výpalného), kde si na každý rok budou moci vybrat klub pomoci pořádaných try-outů v niž kluby budou nabízet své služby a hráči bojovat o zájem klubů. 

Aby každé dítě hrálo, stačí nastavit limit max. počtu hráčů na hokejovou třídu, aby neexistovala protekce, postačí zakázat ostaršování, ve kterém jedinec parazituje na kolektivu. 

Místo svobodného hokeje máme hokej plný dětských otroků, strachu, pletich, likvidačních praktik, protekce, korupce a díky tomu všemu zažíváme největší úpadek od doby Nagánské! 

Zkušenosti a poznatky: 

Radek Gardoň (svazový funkcionář, klubový trener, otco-trenér) | Michael Grim (svazový funkcionář, klubový trenér, klubový funkcionář, otco-trenér) | Zdeněk Šmíd (svazový funkcionář, klubový trenér, otco-trenér) | Petr Vosrák (klubový trenér + tragická nehoda) | Policií prověřováné hokejové školy (stovky rodičů u výslechů) | Vladimír Růžička (kauzu co byla snaha zamést pod koberec) | neboj s korupcí - Lovci korupčíků | první zkušenost s protekcí

Kladné zkušenosti naleznete: hodnocení trenérů | zkušenosti 

Financování mládežnického hokeje:

Český hokej je financován z prostředků rodičů v podobě členských příspěvků, grantů a dotací od státu, obcí a měst (z peněz všech občanů tohoto státu). 

Daňové, nebo jiné doklady za odvedené poplatky klubu z pravidla nevystavují. Klubové investice do dětí žádný klub dodnes nedokázal doložit. 

Reklama a sponzoring je dle hospodářských výsledků mládežnických klubů minoritní položkou. Má však negativní dopady na vytvářejí hodnot fair-play, kolektivního myšlení a výchovu děti (bude vysvětleno v odstavci - korupce, protekce).

Sponzoring: Děti sponzorujících rodičů často mohou trénovat a hrát i ve vyšším ročníku, nebo mají lepší Ice-time a postavení v klubu! 

Kdo obchoduje s dětským masem a kdo ne?

Svodobný svět dětí:

Hokejové velmoci jako jsou USA, Kanada, státem financovaná mládež ve Finsku, Švédsku, ale i jiné státy jako je Německo, Rakousko, Francie, Švýcarsko s dětmi neobchodují, neomezují je na právech a svobodném pohybu. 

V USA, Kanadě, Švédsku ne nesotaršuje - systém rovných práv vychovává lepší lidi a hráče vyšších dovedností a cítění pro kolektiv. 

Česká republika bohužel za tolerance státu oproti vyspělým státům porušuje lidské práva neplnoletých děti a jejich zákonných zástupců.

Lidé vydělávající na sportujících dětech zdůvodu zachování výnosného obchodu často až mafiánským způsobem likvidují kritiky systému. Tisk píše o Tibetu a Číně, že přímo pod nosem má armádu otroků si zatím nevšiml. 

Důvod: Mládežnický hokej generuje nekontrolovatelné zisky zejména v šedé ekonomice tohoto masového sportu (bude vysvětleno v sekci korupce, protekce, šedá ekonomika).  

České kluby děti evidují v zapsaných spolcích, jako obchodní komoditu v podobě hráčských práv. Nad dětmi mají funkcionáři neomezenou moc, která je často zneužívána proti hokejovým disidentům, likdivadací jejich dětí. 

Velký hokejový podvod na občanech

 

Připravuje se.... 

1) Jak lidé pracující v klubech mohou likvidovat děti?

2) Jak se z klubů vyvádějí prostředky?

3)  Jak funguje hokejová korupce?

4) Jak funguje hokejová protekce?

5) Jak se pozná, že Vaše dítě je komparz pro vyvolené hráče?

6) Kdo na dětech vydělává?