CzechEnglish
Můj věk 13 r 9 m 25 d 3 h 42 m 35 s
Hokej hraji 7 r 2 m 6 d 3 h 12 m 35 s
NHL (my dream)HC RYTÍŘI KLADNOHC METEOR TŘEMOŠNÁHC ZBRASLAVHC SPARTAHC KOBRA
BOXALL-STAR.cz

ČSLH | VTM | DOPING | KORUPCE | PROTEKCE | HOSPODAŘENÍ

10. října 2017

Upozornění: Cílem hodnocení není poukazovat na jakoukoliv nezákonnou činnost ČSLH, ale spíš na skutečnosti které se nám nezamlouvaují!  

V první řadě před naším hodnoceni odpovědí chceme pochválit Zdeňka Zikmunda za rychlou reakci na naše otázky! Na většinu otázek bylo zodpovězeno, ČSLH se pouze vyhnula rozkrýtí uskupení LovecKorupcniku.cz

 

Otázky a naše hodnocení

ČSLH: Dobrý den, zveřejňování nominaci na kempy a turnaje v rámci projektu VTM patří k povinnostem krajských svazů ČSLH. V případech, kde tomu tak není, upozorníme realizační týmy a krajské svazy, aby zjednaly nápravu, povinnost bude znovu zdůrazněna na nejbližší schůzce k projektu VTM. Uvedená problematika spadá do kompetence ČSLH a krajských svazů ČSLH, nikoli protikorupčních linek, s nimiž spolupracujeme.

AQHT: Krajské organizace prokazatelně neplní svou povinnost, pokud ČSLH zjedná pořádek, rozhodně napomůže větší transparentnosti! Nesouhlasíme však, že to nebylo v kompetenci protikorupčních linek, neboť právě oni mají dohlížet na transparentnost a vyloučení prostředí umožňující korupci a protekci. Pokud nelze dohledat informace o pravidlech nominací a nominace samotné, nelze odhalit ani korupci a protekci! 

Náhled zveřejněných informací o VTM

Nám ohlášené podezření: VTM Plzeň

 

ČSLH: Dobrý den, ČSLH hráče v mládežnických, ale ani v dospělých kategoriích nekontroluje, nemá k tomu pravomoci. V souladu s mezinárodní a národní antidopingovou legislativou neprovádějí kontroly svazy, nýbrž národní antidopingové agentury.

AQHT: Statistika je neúprosná, pokud nikdo nekontroluje zneužívání dopingových látek, je vysoká pravděpodobnost, že mládežnický sport je plný dopujících hráčů.

Proč o tom píšeme? Téma - dostupný doping bez kontrol!

 

ČSLH: Dobrý den, ČSLH spolupracuje se dvěma etickými linkami, jednu provozuje Transparency International ČR a druhou občanská iniciativa Loveckorupcniku.cz. Je na autorovi podnětu, kterou zvolí. Do začátku září prošetřily 53 podnětů, z toho 14 linka provozovaná iniciativou Loveckorupcniku.cz. S partnery spolupracujeme i na dalších projektech – například na preventivních programech (plakáty, letáky, bannery), certifikaci zprostředkovatelů (agentů), bezplatném právním poradenství pro rodiče malých hokejistů, školení rozhodčích, připomínkování řádů, směrnic a norem ČSLH, kulatých stolech a seminářích… Pokud je nám známo, korupční jednání se v žádném z podnětů neprokázalo, partneři mohou ovšem podat trestní oznámení i bez našeho vědomí. Některé podněty nicméně vyústily v šetření, případně v přijetí odpovídajících kroků přímo v příslušném klubu, v úpravu norem ČSLH, apod. Oba partneři výsledky své činnosti pravidelně dokládají, předkládají nám – při zachování anonymity autora – formuláře s popisem podnětu, výsledkem šetření, případně s návrhem dalších opatření. Výsledky spolupráce zveřejňujeme v tiskových informacích a při společných tiskových konferencích.  

AQHT: Zde máme asi největší výhradu a to zejména k Lovcům korupčníků - informace zde

 

ČSLH:  Jak ČSLH vypisuje výběrová řízení, např. na nákup výstroje pro malé děti, za účelem dosažení co nejnižší nákupní ceny?

Projekt „Hokejová výstroj nejmenším“, který máte nejspíš na mysli, je realizován ve spolupráci se společnostmi CCM Hockey Europe a Střída Sport, které jsou za vzájemně výhodných podmínek dlouhodobými smluvními partnery ČSLH. Vzhledem k tomu, že je většinově financován z vlastních zdrojů ČSLH, například z výnosů mistrovství světa, a nikoli ze státních nebo veřejných prostředků, povinnost výběrových řízení se na něj nevztahuje. Jeho financování probíhá v souladu s platnou legislativou a navazujícími předpisy.

AQHT: ČSLH dle našeho názoru nepostupuje jako řádný hospodář. Problém vidíme v tom, že svaz nespravuje své prostředky, ale prostředky členů a proto by na velké nákupy mělo dle našeho názoru vedení vypisovat výběrová řízení.