SvenskaEnglishCzech
Můj věk 17 r 4 m 17 d 8 h 50 m 27 s
Hokej hraji 10 r 9 m 3 d 8 h 20 m 27 s
NHL (my dream)
BOX
Diskriminace v mládežnickém sportu

Diskriminace v mládežnickém sportu

15.06.2020

Proč je uspořádání mládežnického sportu diskriminační? 

Vzdělávací systém umožňuje díky biologickému zpožděnídítěte odklad školní výuky, který má za úkol zajistí adekvátní vývoj jedince bez ztráty kvality vzdělávání. 

Mládežnický sport je postaven čistě na kalendářním věku, který geneticky znevýhodňuje většinu dětí před dětmi s předčasnou pubertou. 

Sportovní svazy, který se se naučí postupovat podle vědeckých poznatků při výchově mládeže získají velký potenciál ve vyšším počtu talentů pro seniorský sport.

Do té doby se bude muset každý sportovec s touto diskriminací (nevzdělaností) vyrovnat a smířit se, že sport je založen na středověkém principu výkonnosti, ve věku kde o nic nejde.  

Pokud totiž výchovný systém upřednostní 14-15 leté dospělé dítě, které dosahuje lehce nadprůměrné výkonnosti před dítětem se stejnou výkonností ve stádiu počátku puberty, klub právě začal investovat do sportovce, který nikdy nedosáhne špičkových výkonů a svým rozhodnutím ztratil výjimečného sportovce, kterému uzavřel cestu k tréninkům zajištující dostatečný rozvoj.  

Graf ukazuje průměrný nástup puberty a nejvyšší akceleraci v daném roce. (většině chlapců začíná puberta po 12 roce a výška akceleruje okolo 14 let). 

Zajímavý článek: Za nástup a průběh puberty můžou geny 

Za nejvýznamnější faktory ovlivňující nástup puberty dosud odborníci považovali výživu a míru fyzického pohybu. Molekulární genetik Scott Wilson z Austrálie ale teď určil geny, které zde sehrávají rozhodující úlohu. Aktivaci a celý proces podle něj řídí především zděděné informace, které mohou výživa a míra pohybu měnit jen částečně.

Docent Scott Wilson sledoval sedmnáct a půl tisíce žen různých etnik a testoval u nich vliv genů na nástup puberty. Ta se u zkoumaného vzorku žen dostavila v rozmezí od devíti do sedmnácti let věku. Všechny dobrovolnice pak byly rozděleny do skupin podle toho, kdy u nich došlo k první menstruaci.

Vyvrácení mýtu

„Znalosti o mechanismech řídících tento aspekt reprodukční biologie nám může také pomoci zjistit další informace o lidském pohlavním systému,“ míní docent Wilson.

Dříve se za viníky předčasného nástupu puberty a první menstruace považoval nízký vzrůst a nadbytek tělesných tuků. Wilson ale objevil deset různých alel, které souvisejí s tělesným BMI, přičemž pět z nich přímo ovlivňovalo nástup puberty.

Výsledky studie byly publikovány v časopise Nature Genetics

Ukázka růstového grafu Adama Quick s akcelerací růstu v necelých 14 letech: