SvenskaEnglishCzech
My age 17 y 3 m 8 d 12 h 10 m 37 s
I am playing hockey 10 y 7 m 24 d 17 h 40 m 37 s
NHL (my dream)
BOX

Osobnosti.cz

20. June 2017 at 10:24

Zápis na osobnosti.cz