SvenskaEnglishCzech
Můj věk 19 r 3 m 23 d 1 h 3 m 59 s
Hokej hraji 12 r 8 m 9 d 0 h 33 m 59 s
NHL (my dream)HC RYTÍŘI KLADNOHC METEOR TŘEMOŠNÁHC ZBRASLAVHC SPARTAHC KOBRA
BOXALL-STAR.czHTA
Tutlané skandály Českého mládežnického hokeje | jak je to se vzděláním dětí trenérů

Tutlané skandály Českého mládežnického hokeje | jak je to se vzděláním dětí trenérů

12.11.2019

Docela by mě zajímalo, jak mohou kluby dohlížet na známky a školní docházku klubových dětí (ve smyslu presentace Českého mládežnického hokeje), když nejsou schopni někteří trenéři pohlídat ani své vlastní děti!

O co jde.....

Tento rok jsem měl několik zajímavých rozhovorů na téma výchovné prostředí Českého hokeje.

Vlajkové lodě Českého hokeje - Akademie klubů se mediálně prezentují profesionálním sportovním zázemím a snahou působit na hráče a jejich rodiče v rámci dohledu nad vzděláním.

Razí cestu: Pokud hráč má špatné známky, nehraje!

Ano, celé to dává logiku, vždyť profesionálním sportem se z jednoho ročníku bude živit sotva 5 hráčů.  

Jaká je realita:

V klubech hraje nemalé procento hráčů na hranici propadnutí, včetně špatné školní docházky.  To že ale často protekčně hrají hráči trenérů (včetně těch svazových), kteří již na základní škole dosahují znalostí na hranici klasifikace 4-5 je jen smutná ukázka pravidel, které platí jen pro někoho. 

Jak si vedou děti trenérů, včetně těch svazových?

Český hokej je prolezlý hráči trenérů, včetně svazových, kteří opakovaně nosí ze škol poznámky, snížené známky schování, jsou neklasifikováni, nebo jejich známky jsou na hranici propadnutí.

Bohužel náhubek jménem GDPR neumožňuje napsat jména hráčů, kteří sotva procházejí základní školou, byť si o propadlících šuškají celé stadiony a za to vše mají extra podmínky v klubu.

Každý rodič by si ale měl uvědomit, že právě tato sorta dětí s extra postavením v klubu se špatným prospěchem, svým stylem života často v kolektivu strhávají ostatní děti k zahálčivému životu! 

Zkušenosti: 

Za 8 let jsem několikrát zažil, že se Trenér chtěl ukázat vysvědčení dítě, ale upřímně ani jednou jsem nezažil, že by hráč trenéra byl vyřazen z nominací za špatné chování ve škole, za horší známky než 3 (do doby než si je neopraví).

Prospěch privilegovaných dětí jak se zdá je nadřazen pravidlům kolektivu. 

Od jisté doby pokud se mě někdo dotáže na prospěch Adama, vždy rád odpovím: Nemám problém doložit prospěch svého syna, hned jakmile prokážete prospěch svého.