SvenskaEnglishCzech
NHL (my dream)HC RYTÍŘI KLADNOHC METEOR TŘEMOŠNÁHC ZBRASLAVHC SPARTAHC KOBRA
BOXALL-STAR.czHTA

James Quick

31. Januari 2023 kl. 21:42, Praha

James Quick, je český businessman a politický aktivista, známý jako organizátor demonstrací proti Jiřímu Paroubkovi.

Tři demonstrace proti Jiřímu Paroubkovi spolupořádal s Janem Šináglem na Václavském náměstí v Praze v červnu 2006 z důvodu údajného růstu moci premiéra Paroubka a porušování základních lidských práv v Česku.

Od roku 2005 do 2015 zastupoval soukromý Centrální registr dlužníků, do roku 2020 webový portál Protikorupčnílinka.cz

James Quick se zasloužil o úspěšnou sbírku pro pozůstalé po českolipském hasičovi, jehož usmrtil při zásahu ve vichřici Kyrill spadlý strom. V jiném případě zas pomohl postiženému chlapci zajistit sbírku na speciálně upravené auto, které mu bylo ukradeno.

James Quick v roce 2014 podal na reprezentačního trenéra Vladimíra Růžičku trestní oznámení pro podezření z korupce a dalších jiných alternativních trestných činů. Policie mu po více než roce dala za pravdu a celá kauza se dostala před soud pro podezření ze zpronevěry, které se měl dopustit při svém působení v HC Slavia Praha.

 

James Quick, is a Czech businessman and political activist, known as the organizer of demonstrations against Jiří Paroubek.

He co-organized three demonstrations against Jiří Paroubek with Jan Šinágle on Wenceslas Square in Prague in June 2006 due to the alleged growth of Prime Minister Paroubek's power and violations of basic human rights in the Czech Republic.

From 2005 to 2015, he represented the private Central Register of Debtors, until 2020 the web portal Protikorupčnílinka.cz

James Quick contributed to a successful collection for the survivors of a Českolip firefighter who was killed by a fallen tree during the Kyrill storm. In another case, he helped a disabled boy secure a collection for a specially modified car that was stolen from him.

In 2014, James Quick filed a criminal complaint against national team coach Vladimír Růžička on suspicion of corruption and other alternative crimes. After more than a year, the police found him right and the whole case went to court on suspicion of embezzlement, which he was supposed to have committed while working at HC Slavia Prague.

 

 

James Quick, är en tjeckisk affärsman och politisk aktivist, känd som arrangör av demonstrationer mot Jiří Paroubek.

Han organiserade tre demonstrationer mot Jiří Paroubek tillsammans med Jan Šinágle på Vaclavplatsen i Prag i juni 2006 på grund av den påstådda tillväxten av premiärminister Paroubeks makt och kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter i Tjeckien.

Från 2005 till 2015 representerade han det privata centrala gäldenärsregistret, fram till 2020 webbportalen Protikorupčnílinka.cz

James Quick bidrog till en framgångsrik insamling för de överlevande från en Českolip-brandman som dödades av ett fallen träd under Kyrill-stormen. I ett annat fall hjälpte han en handikappad pojke att säkra en samling för en specialmodifierad bil som stals från honom.

2014 lämnade James Quick in en brottsanmälan mot landslagstränaren Vladimír Růžička, misstänkt för korruption och andra alternativa brott. Efter mer än ett år fann polisen honom rätt och hela fallet gick till domstol misstänkt för förskingring, som han skulle ha begått när han arbetade på HC Slavia Prag.