SvenskaEnglishCzech
NHL (my dream)HC RYTÍŘI KLADNOHC METEOR TŘEMOŠNÁHC ZBRASLAVHC SPARTAHC KOBRA
BOXALL-STAR.czHTA

Antikorruptionslinjen om Petra Quick i Sverige

10.11.2023

Varning: Ekonomisk analys av Petra QUICKs företagande, som är av stor vikt för arbetsgivare och statliga myndigheter. Petra Quick, som tidigare använt namnen Petra Štočková och Petra Jehličková, har misslyckats med att uppfylla lagstadgade skyldigheter i flera företag från 2008 till 2023. Dessa skyldigheter inkluderar att föra bokföring, inlämna skattedeklarationer, betala skatter, arkivera och offentliggöra ekonomiska rapporter.


Petra Quick har varit involverad i följande företag:
 

2008-06-05 - Účetnictví a daňové poradenství s.r.o. (Bokföring och skatterådgivning s.r.o. - ID: 28176618) - Petra ingick i företagets ledning, ansvarig för bokföring m.m.
2010-09-07 - CERD INKASO s.r.o. (CERD INKASO s.r.o. - ID: 27892590) - Petra hade verksamhet inom bolaget.
2011-08-30 - HCG a.s. (HCG a.s. - ID: 24846830) - Petra ingick i aktiebolagets ledning.
2015-04-21 - Poradna pro osobní bankrot s.r.o. (Rådgivning för personlig konkurs s.r.o. - ID: 03883558) - Petra ingick i företagets ledning, ansvarig för bokföring m.m.
2015-07-25 - Adam Quick Hockey Team z.s. (Adam Quick Hockey Team z.s. - ID: 04335422) - Petra ingick i föreningens ledning.
2019-11-18 - Institut pro ověření identity s.r.o. (Institut för identitetsverifiering s.r.o. - ID: 08697990) - Petra ingick i företagets ledning, ansvarig för bokföring m.m.
2019-12-09 - GDPR - Data Protection s.r.o. (GDPR - Dataskydd s.r.o. - ID: 08755191) - Petra ingick i företagets ledning, ansvarig för bokföring m.m.
2019-12-12 - Institut veřejného zájmu s.r.o. (Institutet för offentligt intresse s.r.o. - ID: 08770719) - Petra ingick i företagets ledning, ansvarig för bokföring m.m.


Fortfarande aktiv i 2015-07-25 - Adam Quick Hockey Team z.s. (Adam Quick Hockey Team z.s. - ID: 04335422) - Petra ingick i föreningens ledning.


Det är dokumenterat på internet att Petra QUICK inte har talat sanning i målen 5000-K784901-21, B2005-21, T3591-21 angående sin verksamhet. I alla företag hon representerade, trots att de hade vinster, fördes ingen bokföring, ekonomiska resultat offentliggjordes inte, och det fanns inga arkiveringar av bokföring eller bokslut. I företagen försvann kontanter, grundläggande tillgångar och alla intäkter. Adam Quick Hockey Team z.s. har inte heller offentliggjort sina ekonomiska resultat och står inför verkställighetsåtgärder.

Källan till informationen kan också hittas på:

Petra Quicks affärsverksamhet sedan 2008 jämfört med lögner i Sverige.
Petry Quicks företagande 2010-2015
Företagande 2015-2023