SvenskaEnglishCzech
NHL (my dream)HC RYTÍŘI KLADNOHC METEOR TŘEMOŠNÁHC ZBRASLAVHC SPARTAHC KOBRA
BOXALL-STAR.czHTA

Varning: Petra Quick 841127-50 XX | Sverige – Centrala skuldregistret

29.10.2023

Bevis 

1) Varning: Ekonomisk analys av Petra QUICKs företagande, som är en viktig grund för arbetsgivare och statliga institutioner

2) Varning: 19841127-5087 | Sverige - Centrala skuldregistret - Petra Quick

 

Petra Quick har tidigare använt namnen Petra Štočková, Petra Jehličková, Petra Quick, men kan också uppträda under andra namn i Sverige.

2008-06-05 – Účetnictví a daňové poradenství s.r.o. (Bokföring och skatterådgivning s.r.o. – ID: 28176618) – Petra var i företagets ledningsorgan (ansvarig för bokföring m.m.)

2010-09-07 – CERD INKASO s.r.o. (CERD INKASO s.r.o. – ID: 27892590) – Petra hade verksamhet inom bolaget

2011-08-30 – HCG a.s. (HCG a.s. – ID: 24846830) – Petra var i aktiebolagets ledningsorgan

2015-04-21 – Poradna pro osobní bankrot s.r.o. (Rådgivning för personlig konkurs s.r.o. – ID: 03883558) – Petra var i företagets ledningsorgan (ansvarig för bokföring m.m.)

2015-07-25 – Adam Quick Hockey Team z.s. (Adam Quick Hockey Team z.s. – ID: 04335422) – Petra var i föreningens ledningsorgan

2019-11-18 – Institut pro ověření identity s.r.o. (Institut för identitetsverifiering s.r.o. – ID: 08697990) – Petra var i företagets ledningsorgan (ansvarig för bokföring m.m.)

2019-12-09 – GDPR – Data Protection s.r.o. (GDPR – Dataskydd s.r.o. – ID: 08755191) – Petra var i företagets ledningsorgan (ansvarig för bokföring m.m.)

2019-12-12 – Institut veřejného zájmu s.r.o. (Institutet för offentligt intresse s.r.o. – ID: 08770719) – Petra var i företagets ledningsorgan (ansvarig för bokföring m.m.)

För närvarande är hon också aktiv i:

2015-07-25 – Adam Quick Hockey Team z.s. (Adam Quick Hockey Team z.s. – ID: 04335422) – Petra var i föreningens ledningsorgan


På internetet är det dokumenterat att Petra QUICK inte talade sanningen i målen 5000-K784901-21, B2005-21, T3591-21 angående sin verksamhet.

Petra QUICK (tidigare Štočková, Jehličková) representerade alla företag, deltog aktivt i deras ledning och det konstaterades: inget företag förde bokföring trots att de hade vinster, inget företag offentliggjorde sina ekonomiska resultat även om det är en skyldighet för varje företag, inget företag hade arkivering av bokföring, bokslut, i företagen försvann kontanter, grundläggande tillgångar, alla intäkter. Föreningen Adam Quick Hockey Team z.s. har för närvarande inte heller offentliggjort sina ekonomiska resultat och står inför verkställighet.

Källan till informationen kan också hittas på:

1) Petra Quicks affärsverksamhet sedan 2008 jämfört med lögner i Sverige.
2) Petry Quicks företagande 2010-2015
3) Företagande 2015-2023

 

Petra raderade alla nummer i sin telefon, raderade diskar och andra data, men glömde att det fanns en säkerhetskopia i molnet där olika data (telefonnummer, e-post, meddelanden) sparades. Nu avgör Högsta domstolen i sin första ansökan med ärendenummer Ö 670-23 om Petra Quicks lögn är en grundläggande pelare i den svenska rättvisan, baserat på existensen eller icke-existensen av vittnesmål för felaktigt beslut i ärende B2005-21, som härstammade från Petra Quicks lögner och hindrandet av informationsverifiering från Petra Quick.